MuLogin Trình duyệt chống phát hiện
Cách an toàn nhất để chạy nhiều tài khoản kinh doanh. Hồ sơ trình duyệt và dấu vân tay được phân tách. Chạy nhiều tài khoản và ngăn chặn bị cấm với MuLogin. Phát triển kinh doanh trực tuyến của bạn nhanh chóng.
Download On PC.
mulogin
Quản lý nhiều nền tảng/tài khoản
mulogin
Môi trường trình duyệt tách biệt
mulogin
Bảo vệ dấu vân tay trình duyệt
mulogin
Tự động hóa trình duyệt đơn giản
mulogin
Làm việc nhóm/Hiệu quả công việc
mulogin
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
mulogin

Các tính năng chính của MuLogin

Quản lý nhiều nền tảng/tài khoản

Bằng cách sử dụng công nghệ trình duyệt ảo, MuLogin giúp người dùng đăng nhập và quản lý đồng thời nhiều nền tảng thương mại điện tử vượt quốc gia, mạng xã hội, quảng cáo và tài khoản marketing. An toàn, nhanh chóng và tiện lợi, không giới hạn truy cập.
mulogin
mulogin

Môi trường duyệt web độc lập

Bằng cách sử dụng MuLogin, người dùng có thể tạo nhiều trình duyệt vân tay duy nhất. Môi trường vân tay duyệt web, cookie, lưu trữ cục bộ và các tệp cache khác sẽ được cô lập hoàn toàn, và các hồ sơ duyệt web không thể rò rỉ thông tin cho nhau, nhằm đảm bảo đăng nhập an toàn vào nhiều tài khoản mà không bị phát hiện.

Bảo vệ dấu vân tay duyệt web

MuLogin tiếp cận vấn đề dấu vân tay duyệt web một cách hoàn toàn tự nhiên. Thay vì cố gắng ngăn chặn các trang web đọc dấu vân tay của máy tính của bạn, MuLogin cho phép đọc nó nhưng thay thế dấu vân tay gốc bằng một dấu vân tay khác.
mulogin
mulogin

Tự động hóa trình duyệt đơn giản

Bất kỳ công việc lặp đi lặp lại nào cũng có thể được thực hiện thông qua tự động hóa MuLogin. Bạn có thể triển khai chức năng tự động hóa MuLogin thông qua một loạt API cục bộ hoặc sử dụng Selenium và Puppeteer để mô phỏng.

Làm việc nhóm/Làm việc hiệu quả

Tài khoản quản trị viên có thể quản lý nhiều tài khoản con và mỗi tài khoản con hoạt động độc lập. Người dùng có thể dễ dàng kiểm soát quyền truy cập vào các hồ sơ trình duyệt của thành viên nhóm thông qua chia sẻ hoặc chuyển hồ sơ. Bạn có thể cho phép quản trị viên đầu tiên tạo một tài khoản, sau đó dễ dàng chia sẻ các hồ sơ trình duyệt này cho nhân viên khác hoặc chuyển giao cho khách hàng của bạn. Dữ liệu được đồng bộ hóa với đám mây theo thời gian thực. Tất cả các hoạt động có thể hoàn thành trong cùng một môi trường. Bất kỳ rủi ro và khó khăn nào cũng có thể được tránh, hiệu suất công việc có thể được nâng cao một cách hiệu quả.
mulogin
mulogin

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp

7x12 giờ, dịch vụ khách hàng 1v1
Hỗ trợ hướng dẫn từ xa

Trường hợp sử dụng

mulogin

Kế hoạch hàng tháng của MuLogin

mulogin mulogin

THANH TOÁN

Tài khoản của bạn
bitcoin
usdt
vietqr_vn
airtm
payid_au
boleto_br
itau_br
pix_br
efecty_co
pse_co
atmav_id
ovo_id
ebanking_kr
ebanking_my
oxxo_mx
spei_mx
fpx_my
gcash_ph
grabpay_ph
paynow_sg

Ghi chú: Kế hoạch sẽ có hiệu lực ngay sau khi thanh toán hoàn thành.